Ornitologové radí omezit přikrmování ptáků

 První lednový víkend letošního roku patřil sčítání ptáků na českých krmítkách. Projekt byl spuštěn za účelem odhalení, které druhy v zimě ubývají nebo naopak přibývají. Kromě běžných sýkor koňader a modřinek, se také začínají objevovat o něco drobnější a menší sýkora uhelníček. Málokdo ale takového nevýrazného ptáčka pozná. Dobrovolným sčítáním po celé republice, kdy měli účastníci za úkol hodinu setrvat a pozorovat přilétající ptáky na krmítka, přičemž zapisovali i jejich počet, získala Česká společnost ornitologická cenné údaje o návštěvnících krmítek i zahrad.

ptáčci na zábradlí
Účastníci dostali tipy, čím nalákat na svá krmítka různé druhy ptáků a také jak jim v zimě pomohou. To se jednalo o zimní měsíce. V průběhu března je možné přikrmování ukončit. Podle výzkumu totiž dlouhodobé a nekvalitní přikrmování má za následek opožděný zpěv ptáků, také jejich rozmnožování, zvyky a chování jsou pozadu. Teploty už nejsou hluboko pod bodem mrazu a ptáci si již dokážou najít potravu v přírodě, kterou nepokrývá sněhová nadílka, sami. Ovšem je dobré mít na paměti, že síťky z lojových koulí je třeba uklidit, neboť lákají volně žijící zvířata, například ježky, ale také pobíhající psy nebo děti. Neštěstí spolknutí a následných potíží, se dá tedy předejít. Navíc ornitologové doporučují, že krmení takovým způsobem není příliš vhodné. Ptáci se v síťkách zamotávají a mnohdy dojde i k úhynu.
hejno holubů
Sledování a sčítání ptáků bylo nejenom v Jihočeském, Plzeňském nebo Karlovarském kraji, ale také v přilehlém Bavorsku, tudíž se mohli výsledky lehce porovnat. Oproti naší návštěvnici sýkorce koňadře, v Bavorských oblastech vévodí krmítkům vrabec polní. Ten byl u nás na druhé příčce. Sledování ptactva se tak stane dlouhodobým programem, díky němuž v průběhu let Česká ornitologická společnost určí, které druhy ptáků jsou v hojných počtech a které nikoli.

Back to Top