Jak předcházet rakovině tlustého střeva

Buďte bdělí
Uvědomte si příznaky včasného varování (krev ve stolici, častá nebo řídká stolice, bolesti břicha, nadýmání po jídle nebo úbytek váhy) a navštivte svého praktického lékaře, v případě že jste u sebe tyto symptomy zpozorovali. Nepropadejte však panice. Kolorektální (střevní) karcinom je třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu ve vyspělém světě, ale pouze u 5,4 % obyvatelstva se rozvine. Dobrou zprávou je, že míra úmrtnosti v důsledku rakoviny tlustého střeva v posledních 20 letech klesla o 30 % – částečně díky screeningu, dřívějšímu rozpoznání a kvalitnější léčbě.
 ruce na holi
Jste starší 60 let?
Věk je největším rizikovým faktorem: 99 % případů rakoviny tlustého střeva je zaznamenáno u osob starších 40 let a 85 % případů pak u osob z této skupiny, kterým je nad 60 let. Bohužel právě starší lidé jsou nejčastěji těmi, kteří se nejvíce zdráhají hlásit abnormální příznaky.
 
Znáte svou rodinnou historii?
Důležité je znát anamnézu vaší rodiny s tím, že většina lidí, kteří jsou postiženi rakovinou tlustého střeva, nemá žádné zděděné tendence a jejich děti tak nebudou ve srovnání s celkovou populací vystaveny zvýšenému riziku. Ale v 5-6 % případů existuje genetická predispozice a v rodině jsou tak pravděpodobné i další případy vzniku onemocnění.
 popis vnitřností
Zůstaňte štíhlí a aktivní
Obezita zvyšuje riziko rozvoje onemocnění a úmrtí na rakovinu tlustého střeva až o 50 procent. Propuknutí nemoci je pak pravděpodobnější u mužů než u žen. Pokud jste tedy obézní, snažte se zůstat aktivní, neboť se zdá, že fyzická aktivita částečně snižuje riziko vzniku nemoci. Většina studií rovněž naznačuje, že konzumace vysokého množství vlákniny také zabraňujě vzniku rakoviny, avšak částečně proto, že lidé, jejichž tělesná váha je v normě, mají tendenci zahrnovat do svého jídelníčku právě stravu s vysokým obsahem vlákniny.

Back to Top