Historické portály

Historie je věda, která se zabývá minulostí lidstva a to ve všech stránkách lidského konání. Zkoumá události politické, hospodářské, náboženské a kulturní. Odborníci se jmenují historikové. Historie má také celou řadu pomocných věd jako třeba antropologie, paleografie, numismatika a mnoho dalších. První historik byl Thúkydidés, který položil základem moderní historiografie.
stejné obrazovky

Kromě odborníků najdeme také takzvané historiky amatéry. Jsou to lidé, kteří se věnují zcela odlišné profesi, ale historie pro ně představuje koníček číslo jedna. Není jistě nijak překvapivé, že tito lidé se společně sdružují do různých spolků nebo také internetových komunit.
Na českém internetu najdeme poměrně mnoho historických portálů, kde najdete také rozcestníky k dalším často erudovanějším zahraničním portálům.
Téma portálů se liší podle zájmu. Samozřejmě žádný historik se nezabývá historií komplexně. Jsou milovníci antiky, milovníci středověku, milovníci křižáckých válek, nebo milovníci vojenské historie.
Pojďme si české historické portály představit. Pokud patříte k milovníkům historie, možná zde najdete svou budoucí internetovou komunitu, nebo se můžete stát aktivním přispěvatelem.
google na tabletu

 
Historické portály v češtině
·    Antika
·    Byzantská říše
·    Československé opevnění
·    Druhá světová válka
·    Husitství
·    Kolonialismus
·    Komunistický režim v Československu
·    Křížové výpravy
·    Novověk
·    Osmanská říše
·    Pravěk
·    První světová válka
·    Starověk
·    Starověký Egypt
·    Starověký Řím
·    Středověk
·    Válka
·    Velká Francouzská revoluce
 
Na internetu lze dohledat také množství historických blogů, které píší nadšenci historie. Bohužel se často jedná o blogy, které není úplně snadné dohledat, musíte si dát trochu práce, ale hledání se rozhodně vyplatí. Dokonce vzniklo i pár vlogů na téma historie, zde se však jedná o témata, která jsou komerčně zajímavá, jako například tajemná období dějin a podobně. Erudované historické informace zřejmě žádný youtuber neshledá za vhodné zpracovat.
 

Back to Top